MIÉRT MÁSKÉNT?

MIÉRT?

Hisszük és valljuk Nelson Mandela azon mondását, hogy „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.”

Az afrikai kontinens szegény országaiban a nyomorból való kiemelkedés egyik, és talán egyetlen útja a tanulás. Hisszük, hogy minden gyermeknek joga van a magas színvonalú oktatáshoz függetlenül a családi háttértől, vallástól, nemtől vagy egy adott ország politikai helyzetétől.

Programjaink célja, hogy tehetséges, de nyomorban élő gyermekek számára elősegítsük a világ megváltoztatásának lehetőségét. Mindezt célzott személyes támogatáson illetve intézményi támogatáson keresztül.

Hogy túl optimisták és törekvőek lennénk? Erre csak egy másik Nelson Mandela idézettel tudunk felelni:

„Mindaddig lehetetlennek tűnik, amíg meg nem valósítják.”

Miért másként?  

Miért gondoljuk, hogy ezt „MÁSKÉNT” tesszük?

 • A „máskéntet” Működési Alapelveink biztosítják:
 1. Nem segélyt osztunk - támogatást fizetünk jó bizonyítványért, fejlődésért cserébe,
 2. Ellenőrizhetőség – források kijuttatásának, tényleges eljutásának és felhasználásának ellenőrzése, dokumentálása,
 3. Számonkérhetőség –források megfelelő módon történő felhasználásának ellenőrzése, elszámoltatás, visszaélés esetén a támogatás megvonása,
 4. Folyamatos, rendszeres kommunikáció, jelentés – minimum negyedévente, fényképekkel, bizonyítványokkal
 5. Hosszú távú fenntarthatóság – egy tehetséges gyermek akár egyetemi tanulmányokig történő támogatása
 6. Fejlődési potenciál – program kiterjesztése egyéb iskolai területekre (sport, művészetek, oktatáson kívüli foglalkozások stb.)
 7. Maximális támogatás, minimális költséglevonás –a befolyó összegek valóban a támogatásra és ne a rendszer fenntartására fordítódjanak 
 • programjaink személyes kapcsolatok, személyes megtapasztalás, igazi terepmunka során alakulnak ki és fejlődnek, a helyi igények gondos felmérése és a helyi közreműködők javaslatainak maximális figyelembe vétele mellett
 • a megvalósítást személyes kapcsolatok kiépítésével, helyi munkaerő bevonásával, ezáltal a helyi közösségek fejlődésének, megélhetésének támogatásával végezzük,
 • a kuratóriumi tagok a munkájukat díjazás nélkül végzik

 

Működési területek?

Intézménytámogatás

a)    az oktatás színvonalának emelése intézményfejlesztéssel 
(1)    tanterem építés (téglajegyek vásárlása)
(2)    áramellátása kiépítése (pl. napelemek felszerelése, stb.)
(3)     iskolai eszközök pl. tanszerek, térképek, iskolapadok, tan- és olvasni való könyvek (könyvtár), sporteszközök adományozása;
b)    önkéntesek bevonása az oktatásba 
c)    iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése, díjazása (pénz és tárgyi adományok)
d)    internet elérés, kommunikációs eszközök, számítógépek biztosítása
e)    az intézmény saját fenntarthatósági projektjei megvalósulásának támogatása 

Gyerektámogatás 

a)    rászoruló, tehetséges, jól tanuló általános iskolás gyermekek programba vonása; kiválasztás a helyi tanerő által, családlátogatás keretében, számukra

 • tankönyvek megvásárlása
 • egyenruha megvásárlása

b)    a középiskolába felvett diákok számára ösztöndíj biztosítása
c)    a gyengébben tanulók számára felzárkóztató tanfolyamok biztosítása
d)    egyetemre bejutott diákok tandíjának finanszírozása
e)    művészeti oktatás elősegítése valamely művészeti ágban (tánc, zene, képzőművészet) kiemelkedően tehetséges gyerekek számára