MIÉRT MÁSKÉNT?

MIÉRT?

Hisszük és valljuk Nelson Mandela azon mondását, hogy „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.”

Az afrikai kontinens szegény országaiban a nyomorból való kiemelkedés egyik, és talán legfontosabb útja a tanulás. A gyerekek tiszta, előítéletektől, gyűlölettől mentes lelke nyitott minden újra, érdekli őket a világ, amelyben élnek. Ha lehetőséget kapnak ennek az igénynek kielégítésére, boldogan vetik bele magukat az új világba. És hangsúly a LEHETŐSÉGEN van! Először családi, vallási hagyományok, nemi korlátok, anyagi akadályok tömegén kell átküzdeni magukat ahhoz, hogy a lehetőség gondolata egyáltalán felmerüljön. Ha az igény megvan, az anyagi és infrastrukturális problémák jönnek: van-e pénz a taníttatásra, van-e iskola a közelben, ahova járni tudnak?

Hisszük, hogy minden gyermeken joga van a magas színvonalú oktatáshoz függetlenül a családi háttértől, vallástól, nemtől vagy egy adott ország politikai helyzetétől.

Programjaink célja, hogy tehetséges, de nyomorban élő gyermekek számára elősegítsük a világ megváltoztatásának lehetőségét. Mindezt személyes támogatáson illetve intézményi támogatáson keresztül.

Hogy túl optimisták és törekvőek lennénk? Erre csak egy másik Nelson Mandela idézettel tudunk felelni:

„Mindaddig lehetetlennek tűnik, amíg meg nem valósítják.”

Miért másként?  

Miért gondoljuk, hogy ezt „MÁSKÉNT” tesszük?

 • A „máskéntet” Működési Alapelveink biztosítják:
 1. Ellenőrizhetőség – források kijuttatásának, tényleges eljuttatásának és felhasználásának ellenőrzése, dokumentálása
 2. Számonkérhetőség –források megfelelő módon történő felhasználásának ellenőrzése, adott esetben a támogatás leállítása 
 3. Folyamatos, rendszeres kommunikáció, jelentés – minimum negyedévente, fényképekkel, bizonyítványokkal
 4. Hosszú távú fenntarthatóság – egy tehetséges gyermek akár egyetemi tanulmányokig történő támogatása
 5. Fejlődési potenciál – program kiterjesztése egyéb iskolai területekre (sport, művészetek, stb.)
 6. Maximális támogatás, minimális költséglevonás –a befolyó összegek valóban a támogatásra és ne a rendszer fenntartására fordítódjanak 
 • programjaink személyes kapcsolatok, személyes megtapasztalás, igazi terepmunka során alakulnak ki és fejlődnek, a helyi igények gondos felmérése és a helyi közreműködők javaslatainak maximális figyelembe vétele mellett
 • az alapítvány teljes vagyona felhasználható a célok elérése érdekében, a személyre szóló adományokat teljes egészében eljuttatjuk a címzettnek
 • a kuratóriumi tagok a munkájukat díjazás nélkül végzik
 • nem segélyt vagy pénzt adunk: tandíjat, tanárokat, építőanyagot, számlákat (elektromosság, Internet díj) fizetünk, így az adomány nem megélhetésre, hanem valóban arra fordítódik, amire nyújtják, szánják

Működési területek?

Intézménytámogatás

a)    az oktatás színvonalának emelése intézményfejlesztéssel 
(1)    tanterem építés (téglajegyek vásárlása)
(2)    áramellátása kiépítése (pl. napelemek felszerelése, stb.)
(3)     iskolai eszközök pl. tanszerek, térképek, iskolapadok, könyvek, sporteszközök adományozása;
b)    önkéntesek bevonása az oktatásba 
c)    iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése, díjazása évfolyamonként a helyi tanerő bevonásával (tárgyi adományok)
d)    internet elérés, kommunikációs eszközök, számítógépek biztosítása
e)    bentlakás körülményeinek elősegítése intézményépítéssel
f)    az oktatási intézmény biztonságának elősegítése 
g)    az intézmény saját fenntarthatósági projektjei megvalósulásának támogatása 

Gyerektámogatás 

a)    rászoruló, tehetséges, jól tanuló gyermekek programba vonása 6-12 korig; kiválasztás a helyi tanerő által, családlátogatás keretében
b)    a rendszerből önhibájukon kívül kieső, de tehetséges diákok felzárkóztatása
c)    egyetemre bejutott diákok tandíjának finanszírozása
d)    tanulási célú ösztöndíj biztosítása
e)    művészeti oktatás elősegítése valamely művészeti ágban (tánc, zene, képzőművészet) kiemelkedően tehetséges gyerekek számára