Tevékenység

Az alapítvány célja

Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson az nyugat-afrikai országok társadalmi perifériáján élő gyermekeknek és oktatási intézményeknek, és elősegítse a gyerekek oktatását, szellemi fejlődését, a népi hagyományok megőrzését, a művészeti oktatását. Ennek keretében:

 • anyagi eszközökkel támogatja a gyermekeket (tandíj megfizetése, iskolai eszközök biztosítása);
 • elősegíti, hogy megfelelő oktatásban, képzésben részesüljenek és ezzel felkészüljenek a munkaerő piac és az élet követelményeire, kihívásaira;
 • az oktatási intézménytámogatás keretében anyagi, tárgyi adományokkal és önkéntesek bevonásával elősegítse a tanulás körülményeinek javulását, javítását és az oktatás színvonalának fejlesztését.
 • előadások tartása és Magyarország népszerűsítése az adott országokban.

Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány Magyarországon folytatott tevékenysége

 1. adománygyűjtés a célok elérése érdekében;
 2. az önkéntesek toborzása;
 3. az Afrikáról szóló hiteles ismeretterjesztő és szemléletformáló előadások iskoláknak, cégeknek, helyi közösségek számára szervezett Afrika Napokon és különféle eseményeken az afrikai kultúra, illetve az afrikai emberek, gyermekek életkörülményeinek megismertetése;
 4. magyar –afrikai kulturális kapcsolatok megerősítése, ápolása;
 5. afrikai kultúrák és művészetek népszerűsítését, erősítését elősegítő kiállítások, rendezvények, megszervezése, könyvek, kiadványok létrehozása;
 6. humanitárius turizmus utak szervezése nyugat-afrikai országokba.

Az alapítvány a célok megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében az alábbi, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja:

 • afrikai kézműves termékek (hangszerek, ruházati cikkek, szuvenírek) értékesítése;
 • Afrikáról szóló könyvek, kiadványok értékesítése.

A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem válhat az Alapítvány fő tevékenységévé, nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A tevékenység végzéséből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60%-át. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.